School Trays

Szkolne tace z przegródkami 2 x 2

Request more info

Summary

  • Idealne do uýytku w szkouach i przedszkolach
  • Mieszczr po 18 sztuk obok siebie (lub 2x2) w standartowym koszu z koukami.
  • Pochylone úcianki przedziauów przyspieszajr spuywanie wody i schniccie.
  • Wygodne uchwyty „Easy grip” uuatwiajr przenoszenie tac dzieciom majrcym maue rcce.

Color: Czarny

Specification

PRODUCT DIMENSIONS
(LXW)
CASE PACK EA. CASE LBS.
(CUBE)
Co-Polymer

1596CP

15 x 9
38 x 22,9

24

14.6 (0.58)
6,6 (0,02)

915CP

15 x 8 3/4
38 x 22,9

24

12.1 (0.92)
5,5 (0,03)

Camwear® Polycarbonate

1596CW

15 x 9
38 x 22,9

24

20.6 (0.56)
9,4 (0,02)

915CW

15 x 8 3/4
38 x 22,9

24

17.3 (0.94)
7,9 (0,03)

Downloads

Comments

This website uses cookies in order to personalize your visit and for analytics purposes. If you continue to use our website, you are consenting to our use of cookies in accordance with our Global Privacy Policy. For information about how to change your cookie settings, please see our Cookie Policy.

Agree